facebook
wróć

Newsy

Hejszowina – zasady wspinania w 2018 r.

Jako że od 1 sierpnia, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora PNGS, udostępnione do wspinania zostały trzy kolejne sektory Hejszowiny (Narożnik, Kopa Śmierci i Filary Skalne), przedstawiamy aktualny stan prawny wspinania na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych oraz działania Naszych Skał i Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych PZA.

Czytaj dalej

Komunikat

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I OSK 2436/17) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, a tym samym utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt II SA/Wa 1498/16) oddalający skargę Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu w imieniu której działa Mateusz Paradowski.

Czytaj dalej

Łutowiec po starcie sezonu

W kameralnym Łutowcu wciąż pojawiają się nowe drogi. Z jednej strony powoduje to zwiększenie oferty wspinaczkowej rejonu, z drugiej skutkuje ich zbytnim zagęszczeniem i tym samym „usztucznieniami” w postaci umownych ograniczników czy zaburzaniemi (zbyt blisko biegnące linie ringów) oryginalnych dróg powstałych wcześniej. „Na dziś” rejon Baraku (skały przy szkole) oraz Knur wydają się być wyeksplorowane. Na Pasiece, Losze czy Zamkowej można wypatrzyć jeszcze całkiem ciekawe, puste miejsca na nowe drogi.

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący skał Kotliny Kłodzkiej

W związku z docierającymi do nas informacjami o „niekoniecznie zgodnej” z zamysłami autorów dróg i projektów, za to dość żywiołowymi i intensywnymi pracami ekiperskimi w rejonie Szczytnika, zwracamy się z prośbą o konsultowanie wszelkich działań okołowspinaczkowych w rejonie Kotliny Kłodzkiej z koordynatorami regionalnymi (kustoszami) poszczególnych rejonów skalnych:

Czytaj dalej

Wnioski ekiperskie PZA 2018 rok

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” i Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych PZA do dnia 28 lutego 2018 roku będzie przyjmować tegoroczne wnioski ekiperskie (wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach).

Czytaj dalej

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24