facebook
wróć

Newsy

Wytyczne dla chętnych na uczestnictwo w kursie ekiperów Polskiego Związku Alpinizmu

Organizatorami kursu są Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” oraz Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych Polskiego Związku Alpinizmu Kurs ekipera odbędzie się wiosną 2019 r, na Jurze Południowej.

W związku z nietypową tegoroczną zimą, jeszcze nie możemy podać wiążącego terminu - chcielibyśmy zorganizować go w kwietniu (co realnie patrząc, może się nie udać, gdyż Wielkanoc wypada 21 kwietnia, a kolejny weekend jest już „długi”; więc w grę wchodzą także maj lub czerwiec). Kurs będzie trwał pełne (!) trzy dni - od piątku rano do niedzieli wieczór (będzie możliwość przyjechania już w czwartek i wyjechania w poniedziałek). Miejscem zakwaterowania i wykładów będzie prawdopodobnie MODR w Karniowicach.

Czytaj dalej

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu, wniesione przeciwko Mariuszowi Biedrzyckiemu

Polski Związek Alpinizmu informuje, że Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny, wyrokiem z dnia 22 listopada 2018 roku, oddalił powództwo Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu o ochronę dóbr osobistych, wniesione przeciwko Mariuszowi Biedrzyckiemu.

Czytaj dalej

Hejszowina – zasady wspinania w 2018 r.

Jako że od 1 sierpnia, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora PNGS, udostępnione do wspinania zostały trzy kolejne sektory Hejszowiny (Narożnik, Kopa Śmierci i Filary Skalne), przedstawiamy aktualny stan prawny wspinania na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych oraz działania Naszych Skał i Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych PZA.

Czytaj dalej

Komunikat

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I OSK 2436/17) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, a tym samym utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt II SA/Wa 1498/16) oddalający skargę Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu w imieniu której działa Mateusz Paradowski.

Czytaj dalej

Łutowiec po starcie sezonu

W kameralnym Łutowcu wciąż pojawiają się nowe drogi. Z jednej strony powoduje to zwiększenie oferty wspinaczkowej rejonu, z drugiej skutkuje ich zbytnim zagęszczeniem i tym samym „usztucznieniami” w postaci umownych ograniczników czy zaburzaniemi (zbyt blisko biegnące linie ringów) oryginalnych dróg powstałych wcześniej. „Na dziś” rejon Baraku (skały przy szkole) oraz Knur wydają się być wyeksplorowane. Na Pasiece, Losze czy Zamkowej można wypatrzyć jeszcze całkiem ciekawe, puste miejsca na nowe drogi.

Czytaj dalej

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24