facebook
wróć

Newsy

"Nasze Skały" starają się o Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach

W ostatnim czasie przedstawiciele Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" rozpoczęli rozmowy w sprawie możliwości udostępnienia Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach dla wspinaczki. Skamieniałe Miasto to jeden z najważniejszych polskich rejonów bulderowych, a jednocześnie rezerwat przyrody, w których chronione są rzadkie gatunki mchów i porostów oraz cenne struktury geologiczne. W rezerwacie znajduje się ponad 300 bulderów, wiele z nich to powszechnie znane klasyki. Wytyczono tu też kilkadziesiąt dróg z liną (wędkowych i ubezpieczonych), jednak w latach 90., zgodnie z nakazem sądowym, ringi zostały usunięte.


Marta Juszczyk na boulderze "Jesiony" - fot. Łukasz Juszczyk (arch)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przyrody w rezerwatach obowiązuje zakaz uprawiania wspinaczki. Wyjątkiem mogą być miejsca wyznaczone specjalnym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – takie zarządzenia wydane zostały dla dwóch rezerwatów przyrody w województwie śląskim (Góra Zborów i Parkowe).

W piątek, 27 stycznia, przeprowadzona została wizja lokalna, w której udział wzięli: p. Paweł Kozioł, główny specjalista w tarnowskim Wydziale Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, p. Marek Zwolenik, dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, p. Wojciech Sanek, kierownik Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. Wspinaczy reprezentowali: Tomasz Oleksy i Tomasz Mazur (MKS Tarnovia), dr Miłosz Jodłowski (IŚW "Nasze Skały", Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ) oraz Włodzimierz Porębski (dyrektor operacyjny IŚW "Nasze Skały").

Tomasz Mazur i Tomasz Oleksy przygotowali także ocenę stopnia eksploracji poszczególnych skałek w rezerwacie (liczba dróg i bulderów) oraz ich waloryzację pod względem atrakcyjności dla wspinaczki.

W trakcie wizji lokalnej obeszliśmy większość skałek, dyskutując o ich wartości przyrodniczej oraz przebiegu i atrakcyjności poszczególnych dróg i bulderów. Rozmawialiśmy też o sposobach udostępniania skałek dla wspinania, w taki sposób aby zminimalizować wpływ na środowisko przyrodnicze oraz nie powodować konfliktów z turystami odwiedzającymi rezerwat.

Mimo że to dopiero początek drogi do ewentualnego udostępnienia Skamieniałego Miasta dla wspinaczki, to zdecydowanie wysoko należy ocenić atmosferę spotkania. Rozmowy były wyjątkowo merytoryczne, a obie strony wykazywały wolę porozumienia i otwartość na argumenty. Jako Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" uważamy, że najlepsze efekty przynosi ścisła współpraca pomiędzy służbami ochrony przyrody, władzami samorządowymi, organizacjami wspinaczkowymi i lokalnymi wspinaczami. W ten sposób staramy się prowadzić wszystkie działania zapewniające dostęp do rejonów wspinaczkowych w Polsce.

Miłosz Jodłowski
Włodzimierz Porębski

Ostatnie zmiany: 31.01.2012

cofnij

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24