facebook
wróć

Newsy

Dry-tooling w Polsce – lista rejonów i zaleceń u progu sezonu

Dry-tooling (DT) w Polsce w ostatnich latach rozwija się dynamicznie, a liczba osób uprawiających tę odmianę wspinaczki ciągle rośnie. Niestety, co jakiś czas dochodzi do konfliktów pomiędzy wspinaczami letnimi, a miłośnikami DT. W wielu rejonach obowiązują ograniczenia związane z ochroną przyrody. W związku z tym, po konsultacjach z przedstawicielami środowiska i gospodarzami rejonów DT, przygotowaliśmy listę miejscówek DT, z krótką informacją o obowiązujących ustaleniach.

Część rejonów ma nieustalony do końca status dostępu, zatem wzmożony ruch wspinaczkowy może doprowadzić do egzekwowania istniejących zakazów czy ograniczeń. Przed wizytą w takich rejonach konieczny jest wcześniejszy kontakt z gospodarzami rejonów. Prosimy też o kulturalne zachowanie i stosowanie się do poleceń osób, będących właścicielami lub zarządcami terenów, na których położone są skały lub inne obiekty wspinaczkowe.
 
Skałki Podkrakowskie:
 
Zakrzówek
 
Główny kamieniołom
 
Jeden z najpopularniejszych rejonów DT w Polsce. Efektem kompromisu pomiędzy wspinaniem letnim a zimową klasyką jest podział na strefy, a szczegółowy opis znajdziecie tutaj http://drytooling.com.pl.
 
Jaskinia Jasna nad Wisłą
 
Grota z kilkoma drogami DT. Uwaga! Bardzo krucha skała, niebezpieczeństwo obrywów, punkty asekuracyjne o różnej jakości; próba wspinania może być znacznie bardziej niebezpieczna niż w innych miejscach i zakończyć się śmiercią lub kalectwem.
 
Nora
 
Grota z przewieszonymi drogami o bardzo wysokich trudnościach, ze względu na ograniczony dostęp prosimy o kontakt z gospodarzem rejonu, Krzyśkiem Rychlikiem (kontakt: kr.rychlik@gmail.com).
 
Zabierzów – kamieniołom Grube Ryby
 
Niezagospodarowany kamieniołom z możliwością otwierania raczej nietrudnych dróg DT, chętnych do eksploracji prosimy o kontakt z Włodkiem Porębskim (kontakt: dyrektor@naszeskaly.pl).
 
Rusocice – Dry Igły
 
Niewielki rejon DT, bez ograniczeń dostępowych. 
 
Dolina Wrzosy – Nora
 
Mimo że drogi w tym sektorze zostały pierwotnie otwarte jako linie zimowe, ze względu na ich letni charakter zachęcamy do rezygnacji z uprawiania DT w tym sektorze, jak i w całym rejonie Dolina Wrzosy. 
 
Zimny Dół
 
w niedalekiej przyszłości planowane otwarcie nowego rejonu - trwają prace ekiperskie
 
Jura Środkowa i Północna:
 
Jaskinia Jasna w Strzegowej
 
Szczegółowe topo rejonu znajdziecie na http://drytooling.com.pl. Prosimy jednak o rezygnację z uprawiania DT na zewnątrz jaskini. Mimo że kilka dróg było otwartych jako linie DT, to sąsiadują one bezpośrednio z drogami letnimi i mają też zbliżony do nich charakter – ładne płyty po dziurkach (np. Chuck Norris czy Raczkowanie). We wnętrzu jaskini, na lewo i na prawo od Drogi przez Żabę, także znajdziecie dwie drogi letnie (Swing VI.4 i Mroczne Widmo VI.3+) – nie wspinajcie się po nich z dziabami i w rakach.
 
Rezerwat Zielona Góra pod Częstochową
 
rezerwat przyrody udostępniony wyłącznie do wspinaczki letniej i bulderingu. Obowiązuje całkowity zakaz DT. Dawne drogi dry-toolowe na północnej ścianie zostały usunięte.
 
Złota Góra i Rudy Kamień - topo: drytooling.com.pl
 
Wyżyna Śląska:
 
Kamieniołom Sucha Góra w Bytomiu
 
Dla wspinania zimowego dostępna jest lewa część kamieniołomu, robocze topo dostępne na:
http://drytooling.com.pl
 
Skałki podkieleckie:
 
Rejony piaskowcowe (Ciosowa,Tumlin, Wykień i inne)
 
Obowiązuje całkowity zakaz uprawiania DT.
 
Kadzielnia
 
Nieczynny kamieniołom (w jego części utworzono rezerwat „Skałka Geologów”). Wspinanie zimowe wyłącznie w wydzielonych sektorach, topo autorstwa P. Olendzkiego (http://www.ska.org.pl).
 
Kamieniołom Zgórsko (Nowiny)
 
Nieczynny kamieniołom. Wspinanie zimowe dozwolone praktycznie na całym obszarze (istnieją jedynie trzy drogi letnie wyłączone ze wspinania DT), duże możliwości eksploracji (po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzami rejonu, kontakt P. Olendzki: generee@gazeta.pl). Topo autorstwa P. Olendzkiego (http://www.ska.org.pl).

 

 
Zelejowa
 
rezerwat przyrody, trwają rozmowy o udostępnieniu dla wspinaczki letniej. Zakaz DT
 
 
Stokówka
 
Nieczynny kamieniołom. Mimo że w rejonie tym poprowadzono kilkanaście dróg DT, obecnie obowiązuje tu całkowity zakaz wspinania z dziabami i w rakach.
 
Kotlina Kłodzka
 
Lutynia - topo: toprope.pl
 
 
Podhale:
 
Wdżar kamieniołom
 
Teren prywatny, bez ograniczeń dostępowych.
Uwaga! Punkty asekuracyjne nie spełniają obecnych standardów bezpieczeństwa.
 
Tatry
 
Bula pod Rysami
 
Nie opisujemy pozostałych rejonów DT znajdujących się w Tatrzańskim Parku Narodowym, ponieważ zgodnie z przepisami TPN wspinaczka mikstowa dopuszczona jest wyłącznie w rejonach udostępnionych do uprawiania taternictwa.
 

Sudety:
 
Rejon Szklarskiej Poręby
 
Do wspinaczki DT oficjalnie udostępnione są dwie skały (Szopen i Mnisza Skała), info w Górach nr 1-2/2012 oraz na (http://www.drytooling.com.pl).
 
Chwałków – kamieniołom
 
Teren prywatny, wspinanie wyłącznie na własną odpowiedzialność, znajduje się tu kilkanaście dróg letnich (topo na stronie http://www.eksploruj.com.pl), prosimy o rezygnację ze wspinania DT na tej skale. Wspinanie zimowe możliwe jest na Czarnej Ściance (drogi wędkowe), uwaga na dużą kruszyznę!
 

 

Bunkry podwarszawskie:
 
Janówek
 
Małe Bunkry – całkowity zakaz DT.
 
Duże Bunkry – DT w wyznaczonych sektorach (lub drogach), po wcześniejszym uzgodnieniu z dzierżawcą – tel. +48 601 135 484 (paintball ma pierwszeństwo). Z uwagi na fakt, że farba pochodząca z zabaw paintballowych nie wysycha, wspinanie klasyczne w tym rejonie jest bardzo utrudnione, natomiast nie przeszkadza to w DT.
 
Czosnów
 
Leży na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Z powodu konfliktu z leśniczym należy powstrzymać się od działalności wspinaczkowej. W czasach, kiedy działalność była tolerowana przez leśniczego, wolno było uprawiać DT wyłącznie na Dużym Murze na wybranych drogach, nie wolno było w Pakerni.
 
Beniaminów
 
Teren prywatny, do 2010 roku niedostępny, obecnie dostęp na zasadach nieformalnych, wspinanie wyłącznie na własną odpowiedzialność, prosimy o stosowane się do poleceń właściciela terenu.
 
Przedstawiony powyżej wykaz rejonów obejmuje większość DT miejscówek. Osoby posiadające informacje o innych sektorach, których opis powinien się znaleźć na stronie „Naszych Skał” – prosimy o kontakt.
 
Za pomoc w tworzeniu listy rejonów i informacje o aktualnych ograniczeniach dziękujemy (w kolejności alfabetycznej): Mateuszowi Dejnarowiczowi, Damianowi Granowskiemu (www.drytooling.com), Michałowi Kajcy, Marcinowi Księżakowi, Wojciechowi Kucharskiemu, Robertowi Nejmanowi, Pawłowi Olendzkiemu, Krzysztofowi Rychlikowi, Krzysztofowi Śliwie.
 
 
Bezpieczeństwo
 
Wspinanie DT jest potencjalnie znacznie bardziej ryzykowne niż wspinanie letnie. Powszechna kruszyzna występująca w rejonach DT i korzystanie z ostrych narzędzi powodują, że należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa.
 
Pamiętajcie, że ze względu na nieuregulowany status dostępu do wielu rejonów ewentualny wypadek może mieć daleko idące konsekwencje!
 
Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad i zaleceń, zwiększających poziom bezpieczeństwa przy wspinaczce DT:
 
  1. Noszenie kasków to podstawa bezpieczeństwa we wspinaczce DT – dotyczy to zarówno osób wspinających się, asekurujących, a także innych przebywających w sektorach wspinaczkowych.
  2. Unikaj wspinania DT, gdy temperatura jest dodatnia. Ryzyko oberwania skały i kęp roślinności jest wtedy znaczne większe – możesz zagrozić osobom znajdującym się u podnóża ściany, a także zniszczyć charakter dróg wspinaczkowych.
  3. Stanowisko buduj zawsze z dwóch solidnych punktów. Nigdy nie zjeżdżaj z pojedynczego ringa – w kruchej skale istnieje ryzyko jego wypadnięcia.
  4. Ze względu na zagrożenie spadającymi kamieniami oraz „latającymi” dziabkami bezpośrednio pod drogami powinny znajdować się wyłącznie osoby asekurujące.
  5. Nie spotuj prowadzącego przed pierwszą wpinką. W wyniku wypadnięcia dziabki z chwytu może się to skończyć poważnym wypadkiem.
  6. Jeżeli to możliwe, asekuruj z przyrządów automatycznych (typu Gri-Gri) lub półautomatycznych (typu Click-up), jeżeli wskutek uderzenia kamieniem puścisz linę – wspinający się partner nie spadnie do podstawy ściany.
  7. Nie wsadzaj ostrza dziabki w plakietkę kotwy lub w ucho ringa, powstają w ten sposób zadziory, które uszkadzają później karabinki od ekspresów. Karabinki z zadziorami są niezwykle groźne dla liny.
 
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”
 
 
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” powstała w 2008 roku przy udziale Fundacji im. Jerzego Kukuczki, Polskiego Związku Alpinizmu oraz czołowych mediów wspinaczkowych. Zajmuje się zapewnieniem legalnego dostępu do skałkowych i górskich rejonów wspinaczkowych w Polsce. W tym celu IŚW „Nasze Skały” prowadzi negocjacje ze służbami ochrony przyrody, władzami gmin oraz prywatnymi właścicielami gruntów, na których położone są skały.
 
Dg na Chuck-Norris (fot:Piotr Dróżdż ) DG na "Raz dwa trzy" Wrzosa (fot:Piotr Dróżdż) 
Maciej Chmielecki na "Rysie M6"  (fot: Piotr Drożdż ) Robert Jasper - na Zakrzowku (fot: Maciej Chmielecki)
Marcin Poznańsk na "Demone Liebe"  (fot: Piotr Drożdż)
 

Ostatnie zmiany: 16.12.2017

cofnij

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24