facebook
wróć

Newsy

IŚW „Nasze Skały” na posiedzeniu RROP w sprawie „Skamieniałego Miasta”

W dniu 19 kwietnia 2012 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, w którym, na zaproszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uczestniczyli
przedstawiciele Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” – Mariusz „bieDruń” Biedrzycki i Włodzimierz „Jacooś” Porębski. Zaproszenie było konsekwencją złożonego do RDOŚ wniosku o
udostępnienie do wspinania bulderowego części rezerwatu „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach. Wniosek poprzedzony był kilkoma spotkaniami w gminie Ciężkowice, w tym wizją lokalną w
rezerwacie, w której wzięli udział przedstawiciele wspinaczy tarnowskich, RDOŚ, Urzędu Gminy Ciężkowice i „Naszych Skał”.

Na posiedzeniu Rady mieliśmy okazję zaprezentować multimedialną wersję wniosku wraz z uzasadnieniem, oraz odpowiedzieć na wiele szczegółowych pytań przedstawicieli Rady. Omawianie
spraw związanych ze wspinaniem w Ciężkowicach wywołało burzliwą dyskusję.

Nie wiemy, czy odbyło się oficjalne głosowanie nad wnioskiem (formalnie, zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody, wniosek skierowany był do Dyrektora RDOŚ), ani nie znamy wyników dyskusji
wewnętrznej członków Rady , gdyż poproszono nas o opuszczenie tej części obrad.

Jedno jest pewne – zasialiśmy ziarno, które będzie kiełkować. Formalną odpowiedź na wniosek dostaniemy od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tym niemniej, z doświadczeń „Naszych
Skał” w udostępnianiu rezerwatów w województwie śląskim, wynika, że procedury takie trwają kilka lat, a nie kilka miesięcy.

Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. w rezerwatach przyrody zabrania się wspinaczki (...) z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez (...) organ uznający
obszar za rezerwat przyrody (art. 15. pkt. 1 ust. 17). Oznacza to, że obecnie działalność wspinaczy w rezerwacie „Skamieniałe Miasto” prowadzona jest niezgodnie z prawem. Jej zalegalizowanie może
tylko pomóc w realizacji celów dla których rezerwat został powołany.

Włodzimierz „Jacooś” Porębski
IŚW „Nasze Skały”

Ostatnie zmiany: 26.04.2012

cofnij

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24