facebook
wróć

Newsy

Komunikat

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I OSK 2436/17) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, a tym samym utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt II SA/Wa 1498/16) oddalający skargę Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu w imieniu której działa Mateusz Paradowski. Działający w imieniu ww. Fundacji Mateusz Paradowski domagał się uzyskania od Polskiego Związku Alpinizmu (PZA), w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, szeregu dokumentów wskazanych we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. Sądy administracyjne w całości podzieliły argumentację PZA, że z uwagi na treść swojego wniosku Fundacja domagała się udostępnienia jej informacji przetworzonej, zaś nie wykazała, aby udzielenie jej takiej informacji było szczególnie istotne dla interesu publicznego. PZA w toku procesu wskazywał, że zaangażowanie czasowe pracowników PZA oraz członków organów Związku pełniących swoje funkcje społecznie w udzielanie szeregu informacji żądanych przez Mateusza Paradowskiego działającego w imieniu Fundacji „Wspinka”, może prowadzić do faktycznego paraliżu podstawowej działalności Związku i nie leży w interesie publicznym.

Warto dodać iż jest to już kolejny prawomocny wyrok korzystny dla PZA będący następstwem wielu skarg złożonych przez Fundację “Wspinka”.

Ostatnie zmiany: 01.06.2018

cofnij

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24