facebook
wróć

Newsy

Komunikat w sprawie wspinania w rezerwacie Zborów

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody wspinanie w rezerwatach jest zabronione. 21 września 2007 r Wojewoda Śląski wydał decyzje w sprawie udostępnienia, w tym do wspinaczki skalnej, rezerwatu „Zborów”. Od tego czasu w rezerwacie nastąpiło wiele zmian fizycznych i administracyjnych. Obecnie podlega on pod zarząd Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, a jest administrowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

W dniu 31 maja 2010 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody poświęcone m.in. nowym regulacjom udostępnienia turystycznego terenu rezerwatu. W związku ze stwierdzeniem unikalnych siedlisk bardzo cennych gatunków fauny i flory w partiach szczytowych Kruczych Skał, zostały one włączone do ochrony ścisłej z całkowitym zakazem wejścia. Zamierzano całkowicie wyłączyć ten rejon z penetracji ludzkiej, w tym wspinaczkowej. Podczas spotkania prawa wspinaczy do dostępu do ścian Kruka bronili Piotr Xięski z Polskiego Związku Alpinizmu oraz Włodzimierz Porębski z IŚW "Nasze Skały".

rada2

Po rzeczowej dyskusji udało nam się osiągnąć kompromis, i członkowie Regionalnej rady Ochrony Przyrody zagłosowali za utrzymaniem wspinania na wschodniej ścianie Kruka, ograniczając tylko możliwość wejścia na szczyt turni. Wszystkie drogi wspinaczkowe kończyć się będę ok. 2 m poniżej górnej krawędzi ściany. W najbliższym czasie część stanowisk zjazdowych zostanie obniżona, by zadośćuczynić tym warunkom. W dniu 11 czerwca 2010r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję [ Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach ] w sprawie nowych regulacji w rezerwacie Zborów.

kruk_mapa

Zwracamy się do wszystkich wspinaczy o respektowanie zapisów Decyzji RDOŚ, pamiętając, że alternatywą było całkowite wyłączenie ze wspinania rejonu Kruczych Skał, że jesteśmy jedyną uprzywilejowana grupą mająca dostęp do Kruka, oraz że prowadzimy intensywne starania o udostępnienie do wspinania kolejnych rezerwatów – Zielonej Góry oraz Parkowego – z Diabelskimi Mostami.

Piotr Xięski PZA
Włodzimierz Porębski IŚW "Nasze Skały"

Ostatnie zmiany: 27.07.2010

cofnij

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24