facebook
wróć

Newsy

Wnioski ekiperskie 2022 rok

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” i Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych PZA do dnia 30 kwietnia 2022 roku będzie przyjmować tegoroczne wnioski ekiperskie (wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach).

Tradycyjnie nie wiemy, jaką pulą będziemy dysponować w tym roku, tym niemniej należy liczyć się tylko ze wsparciem materiałowym (kotwy, kleje).

Planujemy także zlecenia interwencyjne, np. wymiana uszkodzonych ringów, konieczność zmiany ich położenia itp.

Wnioski składać mogą ekiperzy PZA z aktualnymi uprawnieniami i opłaconymi składkami członkowskimi w klubach macierzystych.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza w formacie xls i wysłanie na adres: dyrektor@naszeskaly.pl i kwsk@pza.org.pl

Przypominamy, że ubezpieczenie dróg wspinaczkowych to nie tylko wklejenie ringów, lecz także:
- uzgodnienie kwestii dostępu do rejonu (tereny prywatne, obszary chronione) – w tej sprawie, w razie potrzeby, kontaktujcie się z Włodkiem Porębskim (Nasze Skały, +48 662 149 400),
- oczyszczenie skały z kruszyzny i innych niepożądanych elementów (w tym starych, nieatestowanych kotew),
- opracowanie skałoplanu (topo) sektora z uwzględnieniem nowo powstałych dróg (zdjęcie lub szkic z naniesionymi liniami),
- w przypadku nowych sektorów opis rejonu, dróg dojścia wraz z dokumentacją graficzną i fotograficzną,
- przeprowadzenie testów wklejonych kotew (tu też pomocą służy Włodek Porębski),
- wypełnienie metryczki prac ekiperskich.

Warunkiem otrzymania materiałów ekiperskich w 2022 r. przez osoby które korzystały ze wsparcia w roku 2021, jest złożenie sprawozdania z wykonanych prac.

Dziękujemy.

Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych PZA
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

Ostatnie zmiany: 13.02.2022

cofnij

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24