facebook
wróć

Newsy

Wnioski ekiperskie PZA 2017 rok

Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych do dnia 7 kwietnia 2017 roku będzie przyjmować wnioski ekiperskie (wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach).

Nie wiemy, jaką pulą będziemy dysponować w tym roku, tym niemniej należy liczyć się tylko ze wsparciem materiałowym (kotwy, kleje).

W tym roku preferowane będą wnioski obejmujące:
- kompleksową wymianę asekuracji w sektorze skalnym,
- ubezpieczenie nowych rejonów.

Komisja (wspólnie z Inicjatywą Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”) planuje też tzw. zlecenia interwencyjne, np. wymiana uszkodzonych ringów, konieczność zmiany ich położenia itp. Wnioski składać mogą ekiperzy PZA z aktualnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniem z klubu o opłaconych składkach członkowskich na 2017r.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza w formacie xls i wysłanie na adres: kwsk@pza.org.pl

Przypominamy, że ubezpieczenie dróg wspinaczkowych to nie tylko wklejenie ringów, lecz także:
- uzgodnienie kwestii dostępu do rejonu (tereny prywatne, obszary chronione) – w tej sprawie kontaktujcie się z Włodkiem Porębskim (Nasze Skały, +48 662 149 400),
- oczyszczenie skały z kruszyzny i innych niepożądanych elementów (w tym starych, nieatestowanych kotew),
- opracowanie skałoplanu (topo) sektora z uwzględnieniem nowo powstałych dróg (zdjęcie lub szkic z naniesionymi liniami),
- w przypadku nowych sektorów opis rejonu, dróg dojścia wraz z dokumentacją graficzną i fotograficzną,
- przeprowadzenie testów wklejonych kotew (tu też pomocą służy Włodek Porębski).

Dziękujemy.

Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych PZA

Ostatnie zmiany: 03.03.2017

cofnij

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

ul. Corazziego 5/24, 00-087 Warszawa