facebook
wróć

status_mirowa

Wspinanie dozwolone pod pewnymi warunkami.

  1. Każdy wspinacz zobowiązany jest przed rozpoczęciem wspinaczki wpisać się do książki wyjść, znajdującej się u sołtysa wsi Mirów Pana Józefa Mygi, co jest równoważne oświadczeniu o świadomości podejmowanego ryzyka, uprawianiu wspinaczki na własną odpowiedzialność, znajomości zasad wspinaczki i używaniu odpowiedniego, atestowanego sprzętu.
  2. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w naturalną rzeźbę skały, w tym używania haków, młotka, czekanów i raków. W związku z powyższym wspinaczka techniką sztucznych ułatwień z użyciem haków oraz dry-tooling są niedozwolone.
  3. Osadzanie i wymiana stałych punktów asekuracyjnych, w tym ubezpieczanie nowych dróg, dozwolone jest wyłącznie osobom do tego upoważnionym, posiadającym licencję ekipera Polskiego Związku Alpinizmu.
  4. Stanowiska zjazdowe służą przede wszystkim do zjazdu po poprowadzeniu drogi. Używanie ich do wspinaczki z górną asekuracją wymaga bezwzględnie założenia karabinka zakręcanego.
  5. Organizacja imprez integracyjnych i innych komercyjnych sposobów wykorzystania skałek Grzędy Mirowskiej możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu każdorazowej zgody gospodarzy terenu - Państwa Laseckich.
  6. Biwakowanie, palenie ognisk i parkowanie pojazdów powinno się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
  7. Śmieci zabieramy ze sobą. Zostawmy podnóże skałek w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je zastać następnym razem.
  8. Pamiętajmy, że nie tylko wspinacze są gośćmi Grzędy Mirowskiej. Uszanujmy potrzeby innych użytkowników.

Życzymy satysfakcji ze wspinania w tym unikalnym miejscu!

 

wróć

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24