facebook
wróć

Newsy

Nowe drogi w Borowym Jarze

Z inicjatywy Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wrocławski Klub Wysokogórski doposażył w nowe ringi granitognejsowe skałki rejonu Borowego Jaru i Góry Gapy, wchodzące w obręb Parku Krajobrazowego Doliny Bobru (Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych).

Czytaj dalej

Porozumienie dotyczące opieki nad rezerwatem "Sokole Góry"

W dniu 15.04.2016 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy: Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, Nadleśnictwem Złoty Potok,  Polskim Związkiem Alpinizmu

Czytaj dalej

Projekt planu ochrony przyrody dla rezerwatu "Pazurek"

Na prośbę firmy ekologicznej opracowującej projekt planu ochrony przyrody dla rezerwatu "Pazurek", przygotowałem część wspinaczkową opracowania. Biorąc pod uwagę analizę przyrodniczą oraz historyczne uwarunkowania (pierwszeństwo funkcjonowania wspinania przed ustanowieniem rezerwatu, niewielkie zagrożenie dla przyrody rezerwatu ze strony wspinaczy i grotołazów), zaproponowałem udostępnienie do wspinaczki skalnej niżej wymienione turnie bądź ściany skalne położone na terenie rezerwatu "Pazurek:

Czytaj dalej

IŚW "Nasze Skały" złożyła uwagi do projektów planów ochrony przyrody trzech parków krajobrazowych Małopolski

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w dniu 19 stycznia 2016 roku wyłożył do publicznego wglądu i konsultacji społecznych projekty planów ochrony trzech parków krajobrazowych. Z projektami planów można zapoznać się m.in. na stronie internetowej Krameko. W ramach konsultacji, IŚW Nasze Skały złożyła uwagi do projektów planów ochrony Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego (Dolina Sanki), Ciężkowicko Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki („Ostoja w Paśmie Brzanki” oraz „Liwocz”).

Czytaj dalej

Umorzenie sprawy „Gówniarza”

Od wielu lat na skałach Fiali i Wzgórza 502 działa tzw. „Gówniarz”, czyli mieszkaniec Jerzmanowic, który smaruje ekstrementami punkty asekuracyjne. W 2015 roku zaczął je również uszkadzać. IŚW Nasze Skały w związku z tym weszła na drogę prawną, składając w krakowskiej prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

Czytaj dalej

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24